STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Programy zdrowotne

Sytuacja demograficzna i epidemiologiczna województwa łódzkiego kształtuje się niekorzystnie na tle Polski i w związku z tym obserwuje się szeroki zakres problemów zdrowotnych wymagających działań zapobiegawczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu łódzkiego, Samorząd Województwa Łódzkiego od 2004 roku realizuje działania profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Pierwszy program dotyczył profilaktyki gruźlicy płuc i nowotworów układu oddechowego i był odpowiedzią na problem dużej liczby zakażeń prątkiem gruźlicy.

W latach 2004-2016 z budżetu województwa łódzkiego na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano łącznie kwotę: 6.265.270,17 zł, przebadano 105.840 osób.

W 2018 roku zarezerwowano w budżecie województwa łódzkiego kwotę 634.988 tys. zł na realizację 3 programów profilaktycznych. Programy realizowane są w ramach otwartych konkursów ofert.

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2004 – 2018

Programy aktualnie realizowane:

 • Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc
 • Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego
 • Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Pozostałe programy (aktualnie nie są realizowane):

 • Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego
 • Program Profilaktyki zakażeń wirusem ptasiej grypy H5N1wśród personelu placówek medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazanych w I etapie „Procedury funkcjonowania służby zdrowia w przypadku wystąpienia ostrej choroby zakaźnej opracowanej przez Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego”
 • Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry
 • Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci
 • Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym
 • Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2
 • Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych
 • Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
 • Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych
 • Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
 • Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia
 • Zdrowy mężczyzna - profilaktyka raka
 • Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi
 • Akcja Wczesnego Wykrywania Jaskry
 • Program profilaktyki gruźlicy płuc
 • Program badań przesiewowych alergii dla dzieci w wieku szkolnym
 • Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym
 • Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym
 • Program zapobiegania chorobom układu krążenia
 • Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego
 • oProgram zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży (poprzednia nazwa: Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla uczniów VI klas szkół podstawowych)