STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Programy 2012

W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizował następujące programy zdrowotne i akcje profilaktyczne:

  • Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

W 2012 roku w Programie uczestniczyło 392 dzieci w wieku 11-13 lat. U 217 osób spośród przebadanych stwierdzono wskazania do udziału w warsztatach terapeutycznych, a u 107 konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia w poradni zdrowia psychicznego. W warsztatach uczestniczyło 84 dzieci. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 48.945,00 zł. Więcej szczegółów...

  • Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

W 2012 roku przebadano 1.054 dzieci w wieku 4 i 5 lat. U 496 dzieci (tj. 47,06% populacji badanej) wykryto zaburzenia wzroku. Ogółem ze środków Samorządu Województwa wydatkowano kwotę 54.601,50 zł. Więcej szczegółów...

  • Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

W 2012 roku przebadano 1.204 osoby w wieku 45-64 lat. W wyniku badań przeprowadzonych w ramach Programu rozpoznano cukrzycę u 18 osób, czyli u 1,5% populacji badanej, zaś u 108 pacjentów zdiagnozowano stan przedcukrzycowy (tj. 8,97% pacjentów). Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 41.910,00 zł. Więcej szczegółów...

  • Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych

W 2012 roku w Programie wzięło udział 37 osób. Uczestnictwo w Programie pozwoliło na wykrycie u 7 osób łagodnych zaburzeń poznawczych bez otępienia. Otępienie lekkiego stopnia stwierdzono u 3 osób, średniego stopnia u 2 osób. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 9.126,40 zł. Więcej szczegółów...

  • Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych

W 2012 roku przebadano 203 osób w wieku 45-65 lat. Uczestnictwo w Programie pozwoliło na wykrycie u 4 osób nowotwory górnych dróg oddechowych. Dodatkowo u 97 przebadanych (47,8%) rozpoznano inne schorzenia górnych dróg oddechowych. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 8.910,00 zł. Więcej szczegółów...

  • Akcja profilaktyczna „Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi”

W 2012 roku przebadano łącznie 1.530 kobiet, w tym u 1.223 pacjentek wykonano badanie USG piersi. U 31,4% pacjentek (tj. 384 badanych), u których przeprowadzono badanie USG piersi odnotowano wynik nieprawidłowy. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 108.543,20 zł. Więcej szczegółów...

  • Akcja profilaktyczna Wczesnego Wykrywania Jaskry

W 2012 roku w ramach Akcji przebadano łącznie 1.114 osób. Lekarze rozpoznali jaskrę w jej wczesnym stadium u 138 (12,4%) osób, w stadium zaawansowanym u 1 osoby. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 91.397,00 zł. Więcej szczegółów...

  • Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

W 2012 roku w ramach Programu przebadano 117 dzieci. Program składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmował przeprowadzenie konsultacji lekarskiej. W drugim etapie (według wskazań lekarza) dzieci brały udział w warsztatach przygotowanych w zależności od wykrytej wady. Każda grupa skorzystała z 10 warsztatów kinezyterapeutycznych. Po cyklu warsztatów odbyła się ponowna konsultacja lekarska. W ramach Programu przebadano 117 dzieci. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 27.885 zł. Więcej szczegółów...

  • Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym

W 2012 roku Programem objętych zostało 69 dzieci. W ramach Programu wykonano 61 testów skórnych w kierunku alergii wziewnej oraz 8 w kierunku alergii pokarmowej. Przeprowadzone badania pozwoliły na postawienie wstępnych rozpoznań alergii u 33,3% pacjentów. Alergię wziewną rozpoznano u 23 uczniów zaś u 2 alergię pokarmową. Skierowanie na dalsze leczenie w poradni alergologicznej wydano 25 pacjentom tj. osobom, u których wstępnie rozpoznano alergię. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 5.664,40 zł. Więcej szczegółów...

  • Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym

W 2012 roku przebadano w ramach Programu 99 dzieci. U 11 dzieci (11,1%) wykryto niedosłuch przewodzeniowy, zaś u 2 badanych niedosłuch odbiorczy. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 5.335,00 zł. Więcej szczegółów...

Programy i akcje finansowane były przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (5 votes)