STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Programy 2011

W 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizował następujące programy zdrowotne i akcje profilaktyczne:

  • Programu zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym

W 2011 roku w Programie wzięło udział 555 dzieci w wieku 8 lat, u których łącznie zalakowano 1.521 zębów. Badania przeprowadzone w ramach Programu wykazały, że prawie dwie trzecie dzieci (326 – 58,7%) miała wadę zgryzu. Potrzebę dalszego leczenia dziecka (niezależnie od jej przyczyn) stwierdzono aż u 84,5% (469) dzieci. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 29.099 złotych. Więcej szczegółów…

  • Programu zapobiegania rozwojowi niedowidzenia – wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci

W 2011 roku przebadano 1.479 dzieci w wieku 4 i 5 lat. Dla 939 dzieci (63,49% badanych) były to pierwsze w życiu badania okulistyczne. U 544 (36,78%) dzieci wykryto zaburzenia wzroku. Ogółem ze środków Samorządu Województwa wydatkowano kwotę 80.679 zł. Więcej szczegółów...

  • Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

W 2011 roku w Programie uczestniczyło 413 dzieci w wieku 11-13 lat. U 175 osób spośród przebadanych (42%) stwierdzono wskazania do udziału w warsztatach terapeutycznych, a u 71 (17%) konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia w poradni zdrowia psychicznego. W warsztatach uczestniczyło 98 dzieci. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 60.935 zł. Więcej szczegółów...

  • Programu zdrowotnego wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

W 2011 roku przebadano 55 osób. Podczas realizacji Programu nie wykryto żadnego przypadku raka jelita grubego, natomiast u 23 osób (11 kobiet oraz 12 mężczyzn) zdiagnozowano inne choroby tego odcinka przewodu pokarmowego. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 19.250 złotych. Więcej szczegółów...

  • Programu zdrowotnego wykrywania wczesnych zmian nowotworowych z zakresu górnych dróg oddechowych

W 2011 roku przebadano 400 osób w wieku 45-65 lat. Uczestnictwo w Programie pozwoliło na wykrycie u 5 osób nowotwór górnych dróg oddechowych. Dodatkowo u 237 przebadanych (59,3%) rozpoznano inne schorzenia górnych dróg oddechowych Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 18.000 zł. Więcej szczegółów...

  • Programu zdrowotnego wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych

W 2011 roku w Programie wzięło udział 46 osób. Uczestnictwo w Programie pozwoliło na wykrycie u 7 osób łagodnych zaburzeń poznawczych bez otępienia, a u 4 - otępień lekkiego stopnia. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 11.803 zł. Więcej szczegółów...

  • Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

W 2011 roku przebadano 722 osoby w wieku 45-64 lat. Ryzyko zachorowania na cukrzycę u 255 (31,16%) badanych oceniono jako wysokie, zaś u 72 (9,90%) osób ryzyko uznano jako bardzo wysokie (oznaczające, że zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 2). W wyniku Programu cukrzycę rozpoznano u 25 (3,46%) osób, zaś u 97 (13,43%) pacjentów zdiagnozowano stan przedcukrzycowy. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 55.683 zł. Więcej szczegółów...

  • Akcji profilaktycznej Wczesnego Wykrywania Jaskry

W 2011 roku w ramach Akcji przebadani łącznie 1.260 osób. Lekarze rozpoznali jaskrę w jej wczesnym stadium u 241 (19,13%) osób, w stadium zaawansowanym u 7 osób. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 100.000 zł. Więcej szczegółów...

  • Akcji profilaktycznej Zdrowa Kobieta - Profilaktyka Raka Piersi

W 2011 roku w ramach Akcji wykonano 1.350 badań USG piersi oraz przeprowadzono 1.741 konsultacji lekarskich. U 28,6% pacjentek, u których przeprowadzono badanie USG piersi (tj. 386 badanych) odnotowano wynik nieprawidłowy. Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 123.785 zł. Więcej szczegółów...

  • Program profilaktyki gruźlicy płuc

W 2011 roku przebadano 269 dzieci. Ogółem przeprowadzono 534 konsultacje lekarsko – pielęgniarskie. U 265 pacjentów wykonano i odczytano odczyn tuberkulinowy (OT). Ogółem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego wydatkowano kwotę 28.085 zł. Więcej szczegółów...

Programy i akcje sfinansowane były w całości przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)