STRONA ARCHIWALNA

1 online
Wielkość czcionki

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjiśr 09/03/2011-śr 30/11/2011
Opis działań w ramach programu

Program pn. "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci" skierowany jest do dzieci w wieku 4-5 lat z terenu województwa łódzkiego, które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.

Program oferuje bezpłatną wizytę okulistyczną, podczas której dziecko będzie miało wykonane:

- Badanie ostrości wzroku,

- Badanie refrakcji autorefraktometrem,

- Badanie ustawienia gałek ocznych,

- Test Muchy,

- Badanie dna oka.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kto może skorzystać?

PłećKobiety, Mężczyźni
Grupa docelowa opis

Dzieci w wieku 4-5 lat z terenu województwa łódzkiego, które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.

Obszar objęty programem

Powiatybełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, Łódź

Miejsca realizacji programu

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. Miejska Przychodnia "WIDZEW"
Telefon(42) 674-33-99
Adresal. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź
2. NZOZ Okulista - Partner
Telefon(42) 658-30-42
AdresAnyżowa 7, 91-358 Łódź
3. NZOZ Medycyna Grabieniec, Filia nr 2
Telefon(42) 612-40-09
AdresZachodnia 12a/12c, 91-140 Łódź
4. NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny
Telefon(42) 254-96-21
AdresWigury 19, 90-302 Łódź
5. NZOZ "Renoma"
Telefon(42) 631-94-48; (42) 631-94-29
AdresSterlinga 16/18, 90-217 Łódź
6. Zespół Poradni "Zdrowie" NZOZ
Telefon(43) 678-22-00; (43) 678-95-00; (43) 678-95-06
AdresZielona 2A, 99-200 Poddębice
7. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Telefon(44) 648-04-82
AdresRakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
8. SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Telefon(46) 814-20-65
AdresNiepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
9. Gabinet Okulistyczny
Telefon(46) 815-18-59; 608-793-988
AdresJana Sobieskiego 97, 96-200 Rawa Mazowiecka
10. Szpital Powiatowy w Radomsku
Telefon(44) 685-47-22
AdresJagiellońska 36, 97-500 Radomsko

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Marszałkowski w Łodzi
Typ jednostkiWojewództwo
Adresal. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, powiat: Łódź

Narząd wzroku jest podstawowym narządem zmysłu, za pomocą którego dzieci poznają świat zewnętrzny. Zaburzenia wzroku negatywnie wpływają na rozwój dzieci oraz są powodem ich trudności w nauce. Głównymi przyczynami niedowidzenia są zez i wady refrakcji. Zez jest schorzeniem wynikającym z nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych w pozycji spoczynkowej. Obraz z oka zezującego ulega tłumieniu (w celu uniknięcia dwojenia), co prowadzi do powstania niedowidzenia w tym oku. Stopień niedowidzenia zależy od wieku, w którym wystąpił zez - im wcześniej powstaje, tym niedowidzenie jest większe. Do wad refrakcji zalicza się krótkowzroczność, nadwzroczność oraz niezborność (astygmatyzm). Nadwzroczność jest najczęstszą wadą refrakcji wśród dzieci. Przedział czasowy, w którym w prosty sposób można dokonywać korekcji wad refrakcji i niektórych postaci zeza jest u dzieci bardzo ograniczony. Trwa on zasadniczo do 7-9 roku życia, tj. w okresie rozwoju wzrokowego. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, gdyż wraz ze zbliżaniem się dziecka do osiągnięcia dojrzałości wzrokowej, szanse na korzystny efekt leczenia znacznie maleją. Objawy wskazujące na zaburzenia wzroku u dzieci: Mrużenie lub tarcie oczu, narzekania na ból oczu, zezowanie, łzawienie, przybliżanie lub oddalanie przedmiotów podczas ich oglądania, zła ocena odległości, trudności z utrzymaniem równowagi. Program skierowany jest do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 4 i 5 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia), które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.

Cele Programu:

Cel główny

Celem głównym Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci
z terenu województwa łódzkiego przez wczesne wykrywanie wad wzroku oraz zeza.

Cele szczegółowe

- Zwiększenie na terenie województwa łódzkiego liczby dzieci z wcześnie zdiagnozowanymi wadami refrakcji i zeza
i wdrożenie u nich leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze;

- Obniżenie częstości występowania nieskorygowanych wad wzroku u dzieci i młodzieży w województwie łódzkim;

- Zwiększenie świadomości społecznej (szczególnie wśród rodziców) na temat występowania wad refrakcji i zeza
u dzieci, ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia;

Program oferuje bezpłatną wizytę okulistyczną, podczas której dziecko będzie miało wykonane:

- Badanie ostrości wzroku,

- Badanie refrakcji autorefraktometrem,

- Badanie ustawienia gałek ocznych,

- Test Muchy,

- Badanie dna oka.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś