STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjipon 28/02/2011-śr 30/11/2011
Opis działań w ramach programu

"Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" oferuje bezpłatne badania diagnostyczne, tj. ankieta w kierunku występowania czynników ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego, badanie per rectum, badanie kolonoskopowe - według zaleceń lekarza. Skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osób w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, których przynajmniej jeden krewny pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował na raka jelita grubego.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kto może skorzystać?

PłećKobiety, Mężczyźni
Grupa docelowa opis

Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osób w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, których przynajmniej jeden krewny pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował na raka jelita grubego.

Obszar objęty programem

Powiatybełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, Łódź

Miejsca realizacji programu

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Telefon(42) 714-43-49
AdresParzęczewska 35, 95-100 Zgierz

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Marszałkowski w Łodzi
Typ jednostkiWojewództwo
Adresal. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, powiat: Łódź

Program nakierowany jest na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych jelita grubego. Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Pod względem częstości zachorowania, rak jelita grubego jest w województwie łódzkim drugim z kolei nowotworem złośliwym zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Badania przesiewowe są jedyną szansą na wczesne wykrycie nowotworu u osób, które nie mają jeszcze dolegliwości. W ramach Programu realizowane będą bezpłatne badania per rectum, badania kolonoskopowe oraz badanie ankietowe w kierunku występowania czynników ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego. Program skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz do osób
w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, których przynajmniej jeden krewny pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował na raka jelita grubego. Do badań nie będą kwalifikowane osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat miały wykonywane badanie kolonoskopowe oraz wcześniej leczone z powodu raka jelita grubego.
W ramach programu planowane jest przebadanie około 100 osób.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś