STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjiśr 09/03/2011-śr 30/11/2011
Opis działań w ramach programu

"Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym" skierowany jest do dzieci w wieku 8 lat z terenu województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci.
Program oferuje:

1. Ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia oraz warunków zgryzowych.

2. Lakowanie zębów szóstych stałych.

3. Przeprowadzenie instruktażu mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kto może skorzystać?

PłećKobiety, Mężczyźni
Grupa docelowa opis

Dzieci w wieku 8 lat z terenu województwa łódzkiego.

Obszar objęty programem

Powiatybełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, Łódź

Miejsca realizacji programu

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. Poradnia Specjalistyczna "ZDROWIE" s. c. MEDKOM
Telefon(42) 681-56-53
AdresPabianicka 86 a, 93-548 Łódź
2. ZOZ Łódź - Polesie Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna
Telefon(42) 637-65-00 w. 225, w. 267, w. 205 oraz (42) 637-65-20
AdresM. Skłodowskiej-Curie 15/17, 90-570 Łódź
3. NZOZ "MALDENT" s. c.
Telefon(42) 642-88-11
AdresMalczewskiego 37/47, 93-154 Łódź
4. SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim, Szkoła Podstawowa nr 5
Telefon(42) 211-11-97
AdresSadowa 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki
5. SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie
Telefon(42) 215-83-13
AdresJana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
6. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Telefon(44) 635-84-97, 509-505-950
AdresCzapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
7. NZOZ "SZEL-STOM"
Telefon(44) 710-46-95
AdresMazowiecka 34, 97-216 Czerniewice
8. NZOZ "DENS"
Telefon607-790-400
AdresJana Susika 4, 97-226 Żelechlinek

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Marszałkowski w Łodzi
Typ jednostkiWojewództwo
Adresal. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, powiat: Łódź

„Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym” powstał we współpracy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Celem Programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci z terenu województwa łódzkiego. Cele szczegółowe: - Zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej (lakowanie). - Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym. - Podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w Programie. - Obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego Próchnica jest chorobą polegającą na demineralizacji oraz proteolitycznym rozpadzie twardych tkanek zęba. Do jej powstania i rozwoju przyczyniają się bakterie, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, niewłaściwe odżywianie, a także uwarunkowania genetyczne. Nieleczona próchnica jest istotnym źródłem infekcji dla całego organizmu!

Podczas wizyty, u dziecka zostaną wykonane następujące czynności:

1. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka i wypełnienie Ankiety dotyczącej oceny czynników ryzyka próchnicy.

2. Ocena stanu higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia oraz ocena warunków zgryzowych.

3. Jeżeli istnieją wskazania do lakowania*: - zabezpieczenie bruzd zębów szóstych stałych lakiem szczelinowym
u dzieci, które nie miały wykonanego lakowania, - uzupełnienie braków położonego laku u dzieci, które miały wykonane lakowanie.

*Wskazania do lakowania Lakowanie należy wykonywać w bruzdach zębów szóstych wolnych od próchnicy. Wskazania do lakowania zębów lekarz dentysta ocenia indywidualnie u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy, zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne.

4. Przeprowadzenie instruktażu mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania.

5. Wydanie rodzicowi/opiekunowi dziecka informacji w której w zależności od wyników przeprowadzonej wizyty, będą zawarte zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś