STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjipon 27/02/2012-pt 30/11/2012
Opis działań w ramach programu

Celem głównym Programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci w wieku szkolnym.

Nidosłuch, czyli zaburzenie pracy narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków.

Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 2008 i 2010 wykazały, że około 20% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Konsekwencją mogą być: utrudnienia w funkcjonowaniu w środowisku domowym i szkolnym, zaburzenia koncentracji, komunikowania się i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, trudności w mówieniu, wysławianiu się, czytaniu i pisaniu. Mogą wystąpić także różne zaburzenia emocji, np. agresja, wycofanie, nieśmiałość. Dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu szybko ulegają zmęczeniu podczas nauki ze słuchu oraz nie potrafią długo skupić uwagi, mają często trudności z rozumieniem długich lub skomplikowanych poleceń i instrukcji słownych mimo uważnego słuchania. Badanie wykazało również, co jest szczególnie niepokojące, że około 70% rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi wadami słuchu, nie zauważało problemu u swojego dziecka . Według Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących wczesne wykrycie wad słuchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala uzyskać zadawalające efekty w 92% przypadków oraz blisko czterokrotnie obniżyć koszty leczenia w porównaniu z kosztami opóźnionej terapii. Podstawowym badaniem, które wykrywa obecność niedosłuchu u dzieci, jest badanie audiometryczne.U uczestników Programu przewiduje się konsultację lekarza laryngologa i wykonanie badania audiometrycznego.

Podczas wizyty u dziecka zostaną wykonane następujące czynności:
- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka,
- przeprowadzenie badania przedmiotowego pacjenta,
- wykonanie badania audiometrycznego oraz ocena jego wyniku przez lekarza.

Pacjentowi zostanie wydana informacja przez lekarza o wynikach badań przeprowadzonych w ramach Programu oraz możliwości dalszego leczenia.

Głównym źródłem finansowania Programu jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Kto może skorzystać?

PłećKobiety, Mężczyźni
Grupa docelowa opis

Program adresowany jest dla dzieci w wieku 6-12 lat, z terenu województwa łódzkiego.

Obszar objęty programem

Powiatycałe Województwo Łódzkie

Miejsca realizacji programu

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Godziny przyjęć

wtorek: 14:00-16:00, czwartek: 08:00-09:00

Telefon43 828 82 24
Adresul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
Program jest realizowany w Poradni Otolaryngologicznej w budynku A na I piętrze. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 pod nr tel. (43) 827 82 24

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Marszałkowski w Łodzi
Typ jednostkiWojewództwo
Adresal. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, powiat: Łódź

"Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnymskierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat z terenu województwa łódzkiego. W ramach Programu przewiduje się konsultację lekarza laryngologa i wykonanie badania audiometrycznego. Świadczenia w ramach Programu udzielane są BEZPŁATNIE!

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś