STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Profilaktyka onkologiczna - wczesne wykrywanie raka piersi

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjipon 02/04/2012-pt 30/11/2012
Opis działań w ramach programu

Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40 - 49 lat, zamieszkałych naterenie miasta Łodzi

Kto może skorzystać?

PłećKobiety
Grupa docelowa opis

mieszkanki Lodzi w wieku 40 - 49 lat

Obszar objęty programem

Powiaty

Miejsca realizacji programu

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi informuje, że od 1 kwietnia br. zostały wznowione bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 40 – 49 lat zamieszkałych w Łodzi ( które nie miały mammografii
w ciągu dwóch ostatnich lat)
Skierowania na w/w badania można otrzymać m.in. w placówkach realizujących badania oraz
w Poradniach K miejskich zoz.

Realizatorzy badań mammograficznych finansowanych przez UMŁ
 Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ, Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 681 61 39
(w godz. 9.00 – 17.30)

 Ośrodek Mammografii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WS Szpitala
im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Paderewskiego 4, tel. 42 689 56 90, 689 56 91
(w godz. 9.00 – 14.30)

 SALVE, ul. A. Struga 3, tel. 42 633 56 61, 42 633 78 01 (w godz. 7.00 – 20.00,
soboty 8.00 – 13.00)

 Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi,
ul. Czechosłowacka 8/10, tel. 42 675 72 52 (w godz. 10.00 – 15.00)

 NZOZ SALVE – MEDICA, ul. Szparagowa 10, tel. 42 254 64 00, 42 254 64 01
(w godz. 8.00 – 20.00, w soboty 8.00 – 13.00),

 NZOZ MEDICA, ul. Gorkiego 21 A (siedziba Miejskiej Przychodni ”Chrobry”),
infolinia 42 254 64 10 (w godz. 8.00 – 20.00).


 

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Miasta Łodzi
Typ jednostkiGmina
Adresul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, powiat: Łódź

) Realizacja badań mammograficznych prowadzona jest w placówkach podmiotó
leczniczych wyłonionych w drodze konkursu ofert.
2) Schemat postępowania:
 Badaniom poddane zostaną kobiety ze skierowaniami na drukach programu.
 Skierowania wydawane są w placówkach podmiotów leczniczych na terenie Łodzi, po wcześniejszym ich pobraniu z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ (liczba skierowań jest ograniczona, zależna od wielkości zawartych
w wyniku konkursu kontraktów).
 Wyniki badań kobiety odbierają osobiście.
 W przypadku wykrycia zmian chorobowych nienowotworowych, kobiety otrzymują
informację dla lekarza poz oraz zalecenie konsultacji onkologicznej.
 W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego kobiety umawiane są do poradni
onkologicznej w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.
 W przypadku wykrycia nowotworu złośliwego piersi, pacjentka zostaje poinformowana o wyniku badania oraz ma przedstawione możliwości leczenia,
a także wskazane ośrodki, w których takie leczenie może być przeprowadzone.
O wyniku badania zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjentka jest zadeklarowana (za zgodą pacjentki).
 

Dokumenty do pobrania

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś