STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Profilaktyka onkologiczna - wczesne wykrywanie raka jelita grubego

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjiwt 03/04/2012-pt 30/11/2012
Opis działań w ramach programu

 

1) Realizacja programu – w podmiotach wyłonionych w drodze konkursu ofert
2) Uczestnicy programu – zgłaszają się spontanicznie na badania.
Informacja o placówkach wykonujących badania profilaktyczne w zakresie raka jelita grubego
przekazana zostaje przez media, na stronie internetowej UMŁ, na plakatach/ulotkach
informacyjnych w różnych instytucjach na terenie miasta, ulotkach informacyjnych
rozprowadzonych odpodmiotów leczniczych, aptek itp. na terenie Łodzi.
3) Schemat postępowania.
• Realizatorzy programu otrzymują druki Kart Badań Profilaktycznych, która jest podstawą do oceny czynników ryzyka wystąpienia raka jelita grubego.
• Mieszkańcy Łodzi, którzy chcą wziąć udział w badaniach w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego, zgłaszają się do placówek realizujących program, gdzie otrzymują Kartę Badania Profilaktycznego do wypełnienia.
• Osoby posiadające czynniki ryzyka wystąpienia raka jelita grubego umawiane są na badanie kolonoskopowe i otrzymują instrukcję przygotowania jelita grubego do badania.
• W przypadku stwierdzenia w ramach badania przesiewowego:
 polipów o średnicy do 10 mm: są one od razu usuwane,
• uunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu,
• pobierane są wycinki z ew. nacieku nowotworowego oraz wykonywane badanie histologiczne,
• opisy histopatologiczne trafiają do bazy danych programu i wydawane są pacjentom wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi leczenia lub kontroli
w przyszłości,
 polipów o średnicy większej niż 10 mm lub ich liczba jest duża pacjenci są kierowani do stosowania procedury diagnostycznej i leczniczej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 raka jelita grubego pacjenta .zostaje poinformowany o wyniku badania oraz ma przedstawione możliwości leczenia, a także wskazane ośrodki, w których takie leczenie może być przeprowadzone. O wyniku badania zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany (za zgodą pacjenta).
• Każdy pacjent otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubeg
 

Kto może skorzystać?

PłećKobiety, Mężczyźni
Grupa docelowa opis

Mieszkańcy Łodzi obu płci w wieku:
1) 50 - 70 lat bez objawów raka jelita grubego,
2) 40 - 70 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego
krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;
 

Obszar objęty programem

Powiaty

Miejsca realizacji programu

 Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, tel. 42 685 51 39.

 III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera, Łódź, ul. Milionowa 14, tel. 42 676 17 74
wew. 273 lub 274


 SALVE” Zakład Opieki Zdrowotnej, Łódź, ul. Szparagowa 10, tel. 42 254 64 50,
42 254 64 51, 633 56 61 w godz. 8.00 – 20.00.


 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Łódź, ul. Kopcińskiego 22, tel. 42 677 66 64
w godz. 8.00 – 13.00.

 Szpital Kliniczny UM Nr 2 im. WAM, Pracowania Endoskopii Przewodu Pokarmowego Łódź, ul. Żeromskiego 113, I piętro, tel. 42 63 93 568 w godz. 7.40 – 15.30.

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiUrząd Miasta Łodzi
Typ jednostkiGmina
Adresul.Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, powiat: Łódź

Bezplatne, profilaktyczne badania kolonoskopowe dla mieszkańców Łodzi

Dokumenty do pobrania

application/pdficonjelitko.pdf(78.86 KB)
Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
Jeszcze nie zagłosowałeś