STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych - 2012 rok

Otępienie jest zespołem objawów przebiegających z zaburzeniem pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, porozumiewania się, uczenia się, planowania, a także umiejętności oceny. Zaburzenia te w negatywny sposób wpływają na funkcjonowanie intelektualne, kontrolę emocji, zachowania społeczne i czynności zawodowe.

Otępienie jest chorobą postępującą. W jej wczesnych stadiach objawy dość często są lekceważone z uwagi na ich podobieństwo do objawów normalnego, fizjologicznego starzenia się lub innych stanów emocjonalnych. Wczesna diagnostyka daje szansę na opóźnienie negatywnych skutków otępienia i pomaga jak najdłużej zachować sprawność pacjentowi.

W ramach Programu udzielane będą bezpłatne porady psychiatryczne i psychologiczne, obejmujące konsultacje lekarskie, diagnostykę medyczną (badanie EKG, morfologia, poziom cholesterolu oraz glukozy we krwi), testowe badania psychologiczne oraz badanie ankietowe.

Program adresowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 55 - 85 lat.

Badania będą realizowane w:

  • Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta. Rejestracja pacjentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 43 829 40 13 wew. 300.
  • Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159. Rejestracja pacjentów do Programu będzie się odbywać osobiście w Izbie Przyjęć placówki oraz telefonicznie pod numerem 42 655-87-78.
Jeszcze nie zagłosowałeś