STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc - 2017

Zapraszamy osoby w wieku 55 - 80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą, od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (z wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach „Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”.
W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem).

Skierowanie nie jest wymagane!

Miejsca realizacji Programu:

Łódź, Zgierz

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenie Chorób Płuc
i Rehabilitacji, Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź – Bałuty, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź. - zapisy zakończono!

  • Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź – Bałuty, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

- Rejestracja pod numerami telefonów: (42) 654 30 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne w poniedziałki w godz. 15.35-18.00, wtorki w godz. 15.35-17.00, piątki 16.00-18.00.
- Konsultacje torakochirurgiczne we wtorki i czwartki w godz. 15.35 – 18.00.

  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź – Widzew, ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź

- Rejestracja pod numerami telefonów: (42) 674 31 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne: poniedziałki – środy w godz. 15.35-18.00.

  • Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz

- Rejestracja pod numerami telefonów: (42) 716 21 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne w czwartki w godz. 15.35-18.00.

Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.
Poradnia Pulmonologiczna ul. Narutowicza 96, 90-141 Łódź oraz Zakład Radiologii.

- Rejestracja pod numerami telefonów: 42 291-95-95 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne we wtorki w godz. 10.00 – 14.00, czwartki w godz.
16.00 – 18.00 i piątki w godz. 12.00 – 14.00
- Konsultacje torakochirurgiczne w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

Poddębice

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Przychodnia Wielospecjalistyczna, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice.
- Rejestracja pod numerem telefonu (43) 828 81 70, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, email: rejestracja@nzozpcz.pl.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne – we wtorki w godz. 16.00 - 17.00 oraz w środy w godz.
15.00 – 18.00
- Konsultacje torakochirurgiczne w środy w godz. 12.00 – 13.00.

Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz.
- Rejestracja pod numerem telefonu (43) 827 10 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
- Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:
- Konsultacje pulmonologiczne w poniedziałki w godz. 15.05 – 17.00 oraz środy 11.00 – 12.00
- Konsultacje torakochirurgiczne we wtorki w godz. 16.00 – 18.00.
 


Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów.
Szczegółowe informacje pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.
Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
Realizacja Programu trwa do końca listopada 2017 roku lub do wyczerpania środków finansowych.