STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 2012 rok

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym jest autorskim programem Specjalistycznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach. W 2012 roku Program ma charakter pilotażowy.

Celem głównym Programu jest wczesne rozpoznanie występujących u dzieci wad postawy, skolioz i innych nieprawidłowości w narządzie ruchu.

Występowanie wad postawy w wieku rozwojowym ocenia się w przybliżeniu na 50-60% populacji zależnie od regionu. Z reguły są to wadliwe postawy nawykowe, które w znacznym stopniu wpływają na zwiększenie w populacji grupy osób z wadami postawy.
W województwie łódzkim w 2010 roku pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pozostawało 24.659 dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat, u których stwierdzono zniekształcenia kręgosłupa. Zniekształcenia kręgosłupa stanowiły drugie, co do częstości występowania schorzenie wśród dzieci w ww. przedziale wiekowym (18,9%).

Przyczyny wad postawy są liczne. Poza przypadkami, w których ich podłożem są wady wrodzone lub określone schorzenia, wady postawy rozwijają się zwykle bez uchwytnej przyczyny. Istotną rolę odrywają czynniki, powodujące przyjmowanie nieprawidłowego układu ciała, prowadzące z czasem do rozwoju i utrwalenia się nawyku nieprawidłowej postawy oraz sprzyjają rozwojowi wady. Do czynników tych należy przede wszystkim niewłaściwie dobrane stanowisko pracy ucznia, niewłaściwe pozycje przyjmowane podczas pracy i wypoczynku, siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu, nieodpowiednie noszenie plecaka, nadwaga. Dzieci są szczególnie podatne na wpływ czynników zewnętrznych podczas tzw. skoków wzrostowych przypadających na okres 6-7 i 12-16 lat, gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża niejako za szybkim wzrostem kości. Bagatelizowanie wad postawy u dzieci negatywnie wpływa na ich zdrowie i sprawność,
a w konsekwencji może prowadzić do powikłań chorobowych w przyszłości.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat uczęszczających do wybranych szkół z terenów wiejskich województwa łódzkiego, w tym w szczególności z powiatu zgierskiego i łęczyckiego.

Program realizuje Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach.
Podstawą Programu jest wykrywanie dzieci ze zmianami w obrębie narządu ruchu w wybranych szkołach podstawowych położonych na terenach wiejskich, tj.:

  • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, ul. Kościelna 21, 95-002 Smardzew, Szczawin Kościelny,
  • Szkoła Podstawowa w Białej, ul. Kościelna 4, 95-001 Biała,
  • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku, ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz, Słowik.

Realizacja Programu odbywa się we współpracy z dyrektorami szkół oraz z rodzicami uczniów tych szkół.

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie konsultacji lekarskiej. W drugim etapie (według wskazań lekarza) dzieci będą brały udział w warsztatach przygotowanych w zależności od wykrytej wady. Każda grupa skorzysta z 10 warsztatów kinezyterapeutycznych. Po cyklu warsztatów odbędzie się ponowna konsultacja lekarska.

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jeszcze nie zagłosowałeś