STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym - 2012 rok

Dzieci w wieku 6-12 lat z terenu województwa łódzkiego zapraszamy do udziału w „Programie badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”.

Celem Programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci w wieku szkolnym.

Niedosłuch jest zaburzeniem narządu słuchu polegającym na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków.
Zaburzenia słuchu mają konsekwencje dla rozwoju dziecka. Według Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących wczesne wykrycie wad słuchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala uzyskać zadowalające efekty w 92% przypadków oraz blisko czterokrotnie obniżyć koszty leczenia w porównaniu z kosztami opóźnionej terapii.

Podczas wizyty, u dziecka zostaną wykonane następujące czynności:

  • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka,
  • przeprowadzenie badania przedmiotowego pacjenta,
  • wykonanie badania audiometrycznego oraz ocena jego wyniku przez lekarza.

Pacjentowi zostanie wydana informacja przez lekarza o wynikach badań przeprowadzonych w ramach Programu oraz możliwości dalszego leczenia.

Program realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, Budynek A, I piętro - Poradnia Otolaryngologiczna, we wtorki w godzinach 14:00-16:00 i w czwartki w godzinach 08:00-09:00.

Rejestracja codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00, pod nr tel. (43) 82-78-224.
Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów! Szczegółowe informacje pod nr tel. (42) 291-98-63.
Świadczenia udzielane w ramach Programu są BEZPŁATNE!


Głównym źródłem finansowania Programu jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Dokumenty do pobrania

Jeszcze nie zagłosowałeś