Czy wie Pan/Pani, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje bezpłatne badania profilaktyczne?