Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi - Działania Samorządu Województwa Łódzkiego