STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program profilaktyki zdrowotnej przeciwko rakowi szyjki macicy wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Nieborów na lata 2012-2014

(Zrealizowany)

Informacje o programie

Termin realizacjiWed 27/06/2012-Mon 15/12/2014
Opis działań w ramach programu

Celem programu zdrowotnego jest wprowadzenie kompleksowego programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmującego profilaktykę pierwotną w postaci szczepień skierowanych do populacji dziewcząt w wieku 14 lat (w pierwszym roku akcji rocznik 1998, w drugim roku akcji rocznik 1999, w trzecim roku akcji rocznik 2000), wspartych odpowiednimi działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości, akcją informatyczną i edukacją skierowaną do pacjentów, lekarzy i pracowników służby zdrowia.
A. Cele główne:
Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców gminy Nieborów zgodnie z priorytetami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem, tym samym zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym przez wirusy HPV
Zaszczepienie przeciw wirusowi HPV w każdym roku obowiązywania Programu wszystkich 14- latek uczęszczających do szkół na terenie gminy Nieborów oraz zameldowanych w gminie Nieborów i uczęszczających do szkół poza terenem gminy.
Dokonanie dobrowolnych szczepień wśród nastolatek, które mogą zapobiec rakowi szyjki macicy, sromu, pochwy, brodawkom płciowym
B. Cele pośrednie:
Podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i ich rodziców
Zwiększenie zgłaszalności na przesiewowe badania cytologiczne, poprzez aktywną edukację matek (rodziców, opiekunów prawnych)
Wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.
Program profilaktyki raka szyjki macicy będzie obejmował w/w roczniki dziewcząt uczęszczających do szkół na terenie gminy Nieborów oraz zameldowanych w gminie Nieborów i uczęszczających do szkół poza terenem gminy.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1) Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej wśród dziewcząt objętych Programem i ich rodziców, której celem będzie zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez wirusy HPV.
Teren działań edukacyjnych:
szkoły
zakłady opieki zdrowotnej
lokalne środki masowego przekazu
strona internetowa organizatorów
2) Powszechne wdrożenie szczepienia dziewcząt - w każdym roku kalendarzowym wdrożenie szczepienia jednego rocznika.
3) Program jest realizowany na terenie gminy Nieborów i osoby z populacji objętej Programem zostaną zaproszone do wzięcia udziału w jego realizacji.
4) W każdym kolejnym roku dopuszcza się dla poszczególnych roczników objętych programem zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt.
5) Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, którzy zostaną poinformowani i złożą deklarację o dobrowolnym przystąpieniu danego dziecka do Programu.
6) Szczepionka podawana jest trzykrotnie w okresie sześciu miesięcy od momentu podania pierwszej dawki szczepionki.
 

Kto może skorzystać?

PłećKobiety
Grupa docelowa opis

Celem programu zdrowotnego jest wprowadzenie kompleksowego programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmującego profilaktykę pierwotną w postaci szczepień skierowanych do populacji dziewcząt w wieku 14 lat (w pierwszym roku akcji rocznik 1998, w drugim roku akcji rocznik 1999, w trzecim roku akcji rocznik 2000), wspartych odpowiednimi działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości, akcją informatyczną i edukacją skierowaną do pacjentów, lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Obszar objęty programem

Powiatyłowicki
Miejscowościgmina Nieborów

Miejsca realizacji programu

Javascript is required to view this map.
1. NZOZ Praktyki Lekarza Rodzinnego Andrzej Florczak
Godziny przyjęć

8:00 - 18:00

Telefon46 838 56 90
E-mailflorczakandrzej@wp.pl
AdresNieborów 1, 99-416 Nieborów

Program jest organizowany i finansowany przez

Nazwa jednostkiGmina Nieborów
Typ jednostkiGmina
AddressAleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, powiat: łowicki

Rak szyjki macicy w skali całego świata jest drugą co do częstości występowania postacią raka u kobiet poniżej 45. roku życia i trzecią najczęstszą przyczyną zgonu kobiet z powodu chorób nowotworowych. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
Statystyki Krajowego Rejestru Nowotworów pokazują, że choroby wywołane przez wirusa HPV wciąż zbierają w Polsce tragicznie wysokie żniwo. W Polsce ponad 3000 kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a ponad połowa z nich umiera. Na przykład w 2006r. na raka szyjki macicy zachorowało 3226 Polek, zaś 1824 zmarło, co stanowi 56,5% chorych.
W 2007r. – zachorowało więcej, bo 3431 kobiet, i także więcej niż rok wcześniej zmarło, bo 1907, co stanowi 55,6% chorych. W 2008r. zachorowało 3270 Polek, zaś 1745 zmarło, co stanowi 53,4 % chorych. W 2009r. – zachorowały 3102 kobiety, zmarło – 1748, co stanowi 56,4% chorych.
W latach 2008-2009 województwo łódzkie zajmuje wysokie 5 miejsce pod względem liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Natomiast ze względu na liczbę zgonów spowodowanych rakiem szyjki macicy województwo łódzkie zajmuje 7 miejsce w 2008r. i 4 miejsce w 2009r.

Wśród krajów Unii Europejskiej Polska znajduje się na samym końcu pod względem wskaźników osiąganych w walce z rakiem szyjki macicy. Na przykład wskaźnik 5-letnich przeżyć chorych na raka szyjki macicy w Europie w latach 2000-2002 wyniósł 62%. W Polsce odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu należy do najniższych w Europie i nie przekracza 52%. Walkę z rakiem szyjki macicy w naszym kraju jako nieskuteczną oceniła nawet Najwyższa Izba Kontroli, po zbadaniu realizacji „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. W 1978r. w Polsce z powodu tego nowotworu umierało 10,7 kobiet na 100 tys., a w 2000r. – 10,0. W Finlandii, w której od dziesięcioleci skutecznie stosuje się powszechny skrining cytologiczny, już w 2005r. wskaźnik umieralności wynosił 1,8 na 100 tys., a rocznie umiera w tym kraju na raka szyjki macicy nie więcej niż 50 kobiet.
W XXI wieku w krajach wysoko rozwiniętych kobiety nie powinny umierać z powodu raka szyjki macicy. To przecież jeden z nowotworów, którego wykrycie we wczesnym etapie umożliwia całkowite wyleczenie. Gwarancją jest jednak odpowiednio wczesne rozpoznanie zmian chorobowych w obrębie szyjki macicy, test zaś na ich wykrycie, czyli badanie cytologiczne, jest ogólnodostępny i bezbolesny. Oprócz tego rak szyjki macicy to dotychczas jedyny nowotwór, któremu można zapobiegać poprzez szczepienia.

Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem.
No votes yet