STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym - 2012 rok

Dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat z terenu województwa łódzkiego z objawami:

  • alergii wziewnej tj. katar, kaszel, zapalenie spojówek oraz objawami okresowej duszności,
  • alergii pokarmowej tj. podejrzenie alergii na białko mleka krowiego i inne alergeny,
  • ze zmianami skórnymi o charakterze pokrzywki oraz atopowego zapalenia skóry,                         

u których nie została rozpoznana alergia, zapraszamy do udziału w „Programie badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym”.

Celem Programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie alergii u dzieci w wieku szkolnym.

Alergia jest nieprawidłową reakcją nadwrażliwości organizmu na różne czynniki środowiskowe zwane alergenami, które dla większości osób są nieszkodliwe.
Często pod pojęciem alergii niewłaściwie rozumiane jest wszystko, na co organizm zareagował nieprawidłowo. Niektóre reakcje mogą być zbliżone do objawów reakcji alergicznej, ale nie zależą od mechanizmu immunologicznego.
Typowymi miejscami takiej reakcji alergicznej są skóra, układ oddechowy, przewód pokarmowy, błony śluzowe nosa, jamy ustnej, spojówki.

U uczestników Programu przewiduje się: dwie konsultacje lekarza alergologa, wykonanie testów alergologicznych w zależności od potrzeby (panelu przesiewowego w kierunku alergii wziewnej lub w kierunku alergii pokarmowej) oraz badania spirometryczne (wg. wskazań lekarza).

Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka, badanie przedmiotowe pacjenta oraz zostaną założone testy skórne wraz z odczytaniem ich wyników. Osoby, u których stwierdzono wskazania do wykonania badania spirometrycznego otrzymają skierowanie na ww. badanie. Natomiast pacjentom, u których nie stwierdzono potrzeby wykonania spirometrii zostanie wydana informacja o wynikach przeprowadzonych badań w ramach Programu oraz możliwości dalszego leczenia. Na tym etapie udział w Programie zostanie zakończony.

Na drugą wizytę zgłaszają się pacjenci, którzy odbyli I wizytę i otrzymali skierowanie na badanie spirometryczne. Podczas tej wizyty zostanie wykonane badanie spirometrycznie, następnie jego wyniki z uwzględnieniem wyników testów alergologicznych, wcześniejszego badania oraz wywiadu zostaną ocenione przez lekarza. Druga wizyta kończy się wydaniem informacji o wynikach przeprowadzonych badań w ramach Programu oraz możliwości dalszego leczenia.

Program realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, Budynek A, parter - Poradnia Alergologiczna, w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godzinach: 13:00-14:00 oraz w czwartki w godzinach: 14:00-15:00.

Rejestracja w godzinach realizacji Programu pod nr tel. (43) 82-78-281.
Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów! Szczegółowe informacje pod nr tel. (42) 291-98-63.
Świadczenia udzielane w ramach Programu są BEZPŁATNE!


Głównym źródłem finansowania Programu jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

No votes yet