STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Podsumowanie 2015

W dniu 27 listopada 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (DZ.U. z 2015 r., poz. 1867) stanowiące akt wykonawczy do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Informacje, o których mowa dotyczą programów polityki zdrowotnej, które posiadają opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji albo zostały do niej przekazane w celu zaopiniowania.

Z informacji uzyskanych z powiatów wynika, iż w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego było realizowanych 36 programów polityki zdrowotnej, posiadających opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji albo przekazanych do niej w celu zaopiniowania. Programy polityki zdrowotnej wdrażało, realizowało i finansowało (lub współfinansowało) 18 jednostek samorządu terytorialnego:

 • Samorząd Województwa Łódzkiego (5 programów),
 • 9 powiatów, w tym jedno miasto na prawach powiatu,
 • 8 gmin, w tym gminy miejskie i gminy miejsko - wiejskie.

Na terenie 15 powiatów w 2015 roku nie były realizowane programy polityki zdrowotnej, które posiadają opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji albo zostały do niej przekazane w celu zaopiniowania.

Wśród realizowanych działań znalazły się programy skierowane do różnych grup wiekowych, począwszy od niemowląt (np. Szczepienia przeciw pneumokokom, Szczepienia wysoce skojarzeniowa szczepionką „5w1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i Hib), aż po osoby starsze (np. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc, Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie, Program zdrowotny z zakresu profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn). Spośród mnogości programów, wiele z nich adresowanych było również do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (np. Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży, Gminny program profilaktyki próchnicy u dzieci).

Realizowane programy dotyczyły między innymi:

 • chorób jamy ustnej, np. Gminny program profilaktyki próchnicy u dzieci (gmina Sulmierzyce), Profilaktyka stomatologiczna (gmina Kleszczów), Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (miasto Łódź);
 • chorób narządu wzroku, np. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku (miasto Sieradz);
 • chorób układu kostno - stawowego, np. Profilaktyka układu mięśniowo– szkieletowego (gmina Kleszczów), Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia) (gmina Dobroń), Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji (województwo łódzkie);
 • chorób układu krążenia, np. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia (województwo łódzkie), Program profilaktyki chorób układu krążenia (miasto Sieradz);
 • chorób układu oddechowego, np. Zapobieganie i wykrywanie chorób płuc i alergii (gmina Parzęczew);
 • nowotworów złośliwych, np. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc (województwo łódzkie), Program profilaktyki raka gruczołu krokowego (powiat bełchatowski), Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015 – 2018 (miasto Zduńska Wola), Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2013 - 2015 (gmina Stryków);
 • szczepień ochronnych, np. Program szczepień ochronnych przeciw grypie łodzian od 65 roku życia (miasto Łódź), Szczepienia przeciw rotawirusom (gmina Kleszczów), Szczepienia przeciw meningokokom (gmina Kleszczów);
 • zaburzeń psychicznych, np. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnymu dzieci i młodzieży (województwo łodzkie).

W ramach programów oferowano mieszkańcom województwa:

 • konsultacje lekarzy specjalistów;
 • badania diagnostyczne m.in. mammografia, EKG, USG;
 • badania: stomatologiczne, urologiczne, ginekologiczne;
 • porady i zabiegi rehabilitacyjne;
 • szczepienia m. in. przeciw grypie, HPV;
 • ambulatoryjne leczenie psychiatryczne - świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży;
 • działania edukacyjne, szkolenia, warsztaty i pogadanki.


 

No votes yet