STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Podsumowanie 2014

Z informacji uzyskanych w 2015 roku z powiatów wynika, iż w 2014 roku na terenie województwa łódzkiego było realizowanych 111 programów zdrowotnych.

Programy zdrowotne wdrażało, realizowało i finansowało (lub współfinansowało):

 • Samorząd Województwa Łódzkiego (7 programów),
 • szesnaście powiatów, w tym jedno miasto na prawach powiatu,
 • trzydzieści trzy gminy, w tym gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie.

Wśród realizowanych działań znalazły się programy skierowane do różnych grup wiekowych, począwszy od niemowląt (np. Program zdrowotny do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych) a skończywszy na osobach starszych (np. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc, Program zdrowotny z zakresu profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn). Spośród mnogości programów, wiele z nich adresowanych było również do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (np. Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym, Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży, Program profilaktyki schorzeń ginekologicznych).

Realizowane programy dotyczyły między innymi:

 • chorób jamy ustnej, np. Program profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18. roku życia, Program profilaktyki próchnicy - "Radosny uśmiech";
 • chorób metabolicznych, np. Program profilaktyczno - edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej;
 • chorób narządu słuchu, np. Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym;
 • chorób narządu wzroku, np. Program zapobiegania rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci, Profilaktyka Zdrowia Rodziny - wykrywanie jaskry, Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci;
 • chorób układu kostno-stawowego, np. Program badań dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy, Program profilaktyki schorzeń kręgosłupa, "Kręgosłup na całe życie", Program zdrowotny korekcji wad postawy dzieci klas IV-VI;
 • chorób układu krążenia, np. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia, Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i cukrzycy;
 • chorób układu oddechowego, np. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego, Program zapobiegania i wykrywania przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego;
 • chorób związanych z otyłością, np. "12-tygodniowy program redukcji masy ciała";
 • nowotworów złośliwych, np. Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc, Program Raka Jelita Grubego, Profilaktyka zdrowotna mężczyzn w zakresie raka prostaty, Profilaktyka Nowotworowa Piersi "Pomóżmy sobie od dziś", Program zdrowotny zapobiegania rakowi sutka, Populacyjny program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Program Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów;
 • szczepień ochronnych, np. Program szczepień ochronnych przeciw grypie łodzian od 65. roku życia, Program zdrowotny zapobiegania zakażeniom pneumokokowym;
 • zaburzeń psychicznych, np. Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u dzieci i młodzieży, Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program profilaktyki uzależnień i schorzeń psychiatrycznych.

W ramach programów oferowano mieszkańcom województwa:

 • konsultacje lekarzy specjalistów,
 • badania specjalistyczne (np. mammografia, kolonoskopia, EKG, USG, RTG klatki piersiowej, badania, w tym m.in.: ostrości wzroku, słuchu, cytologiczne, stomatologiczne, ortopedyczne, ginekologiczne, biochemiczne, spirometria),
 • porady i zabiegi rehabilitacyjne,
 • szczepienia (m.in. przeciw grypie, pneumokokom, HPV),
 • ambulatoryjne leczenie psychiatryczne - świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowano także działania edukacyjne, organizowano szkolenia, warsztaty i pogadanki.
   
No votes yet