STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Badania i raporty

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, firma IQ Laboratorium – Artur Kotowski, przeprowadziła w okresie od 10 lipca do 31 sierpnia 2010 roku „Badanie ankietowe na temat wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób”.
Badanie zostało zrealizowane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).

Głównym celem badania było:

  • uzyskanie informacji od mieszkańców województwa łódzkiego, na temat ich wiedzy dotyczącej badań profilaktycznych, realizowanych na terenie województwa,
  • uzyskanie informacji na temat potrzeb w zakresie prowadzonych akcji profilaktycznych,
  • optymalizacja sposobu promocji i reklamy prowadzonych badań profilaktycznych,
  • optymalizacja wyboru miejsc, w których akcje profilaktyczne będą się odbywały.

Analizie poddano 1065 kompletnych ankiet, wyniki badania zostały załączone poniżej.

Podsumowanie badania dostępne jest poniżej oraz w Dziale Do pobrania.