STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Jak zdrowo żyć, by zdrowym być

Poradnik pt. "Jak zdrowo żyć, by zdrowym być".

I. Wstęp

Zdrowie jest jedną z wartości najwyżej cenionych przez ludzi. Będąc zdrowym łatwiej jest realizować swoje plany zawodowe i rodzinne, spełniać marzenia, odnosić sukcesy, prowadzić udane życie towarzyskie. Wówczas nie myśli się o chorobie, o sposobach jej zapobiegania, o zachowaniach, które sprawią, że pozostanie się zdrowym przez długie lata. Czym jest zatem zdrowie? Najprościej mówiąc – brakiem choroby, sprawnością fizyczną, pozwalającą na wykonywanie czynności życia codziennego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania. Ta definicja podkreśla wieloaspektowość zdrowia, na które składają się nie tylko czynniki biologiczne, ale także dobre samopoczucie psychiczne, pewność siebie, poczucie samorealizacji i bezpieczeństwa. WHO stawia zatem wyraźny nacisk na to, że zdrowy jest ten, kto poza zdrowiem fizycznym, spowodowanym brakiem dolegliwości chorobowych, może w pełni cieszyć się życiem i pełnić wiele ról społecznych, w tym zawodowych i rodzinnych w ciągu całego swojego życia. Zdrowie i dobrostan to pojęcia ze sobą związane i wzajemnie się warunkujące. Podstawowym warunkiem dobrostanu jest dobre zdrowie, z kolei poziom dobrostanu jest wskaźnikiem przyszłego – dobrego lub złego – stanu zdrowia3. Zapewnienie dobrego życia jest wyzwaniem dla nas wszystkich – dla każdego człowieka indywidualnie, jak również Państwa, które musi zapewnić swoim obywatelom odpowiednie ku temu warunki. Ponieważ wiele czynników ma wpływ na zdrowie, zagadnienie to powinno być obecne we wszystkich sektorach życia publicznego – od ochrony zdrowia (profilaktyka, leczenie), po finanse (np. podatki, np. akcyza na alkohol i tytoń), prawo (np. wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych, wprowadzenie ograniczeń wiekowych związanych z nabywaniem substancji psychoaktywnych takich, jak tytoń i alkohol) i edukację (dostarczanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem swoim zdrowiem, np. higiena jamy ustnej, zdrowego odżywiania czy unikania czynników ryzyka dla zdrowia).

(...)

Zapraszamy do przeczytania całego opracowania znajdującego się poniżej.

Files to download

Your rating: None Average: 5 (2 votes)