Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego - 2014 r. (zakończono realizację)