Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży - 2014 r. (zakończono realizację)