Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc - 2014 r. (zakończono realizację)