Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 2012 rok