Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia - 2014 r. (zakończono realizację)