Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym - 2012 rok