STRONA ARCHIWALNA

1 online
Wielkość czcionki

Program zapobiegania chorobom układu krążenia - 2017

W ramach "Programu zapobiegania chorobom układu krążenia" zorganizowane zostaną działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży -grupowe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, przeprowadzane w ostatnich klasach szkół podstawowych i/lub pierwszych klasach szkół gimnazjalnych (w związku z reformą oświaty wprowadzoną w 2017 roku, od września 2017 roku w Programie mogą wziąć udział uczniowie szóstych i/lub siódmych klas szkół podstawowych).

Edukacja zdrowotna umożliwia podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji rozwojowej, co może skutkować utrwaleniem prozdrowotnych postaw i wykształceniem odpowiednich zachowań zdrowotnych.

Wyboru szkół, w których przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dokonują realizatorzy wyłonieni na etapie postępowania konkursowego. Scenariusz zajęć edukacyjnych, zgodnie z którym realizator może przeprowadzić zajęcia, z wykorzystaniem różnych form przekazu/sposobu przeprowadzenia zajęć (np. prezentacje multimedialne), został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Scenariusz posiada pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dla województwa łódzkiego – prof. Marzenny Zielińskiej, zarówno pod względem sposobu przekazu wiedzy jak i treści merytorycznych.