STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Rozpoczął się „Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016”

Rozpoczął się „Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016”

„Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016” adresowany jest do osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych.
Program przeprowadzi Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Pilotażowe badania ukierunkowano na choroby cywilizacyjne spowodowane nadwagą, otyłością brzuszną, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i zagrożeniami zawodowymi rolników.
Na kompleksowe badania, jednakowe dla wszystkich uczestników programu, złożą się m.in.: wywiad medyczny, pomiary antropometryczne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badania laboratoryjne krwi, badania ultrasonograficzne jamy brzusznej i tarczycy, przesiewowy test wydolności układu krążenia, kompleksowe badanie w kierunku boreliozy. Osoby poddane badaniom otrzymają wskazania odnośnie leczenia, łącznie z możliwością hospitalizacji w warunkach klinicznych w Instytucie Medycyny Wsi.
W ramach Programu przewidziano zdiagnozowanie w całym kraju ok. 9090 osób, rozpoczynając badania od września br. dla ok. 3 tys. rolników w gminach wiejskich na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. W pozostałych województwach badania będą odbywały się w 2016 r.
Wyniki Programu posłużą sporządzeniu raportu o sytuacji zdrowotnej mieszkańców wsi, w celu podjęcia na ich rzecz niezbędnych działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

No votes yet