STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) i Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Koalicja ta to platforma zrzeszająca najważniejsze, obecnie działające w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy organizacje, instytucje i osoby, reprezentujące sektor publiczny, samorządowy, pozarządowy i prywatny (obecnie zrzesza ona już ponad 60 podmiotów).

Celem Koalicji RSM jest skupienie potencjału organizacji zainteresowanych walką z rakiem szyjki macicy i opracowanie szczegółowego programu walki z RSM w 5 obszarach: edukacji, cytologii, szczepień, rejestrów oraz finansowania i organizacji systemu, którego realizacja doprowadziłaby do obniżenia zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy o połowę do 2020 roku.

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy planuje złożyć w styczniu 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia kompleksowy projekt działań profilaktycznych. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań umożliwi znaczne ograniczenie dramatycznie wysokiej liczby zgonów z powodu raka szyjki macicy w Polsce. Każdy głos poparcia, który można oddać poprzez specjalnie przygotowany na stronie Koalicji formularz, zwiększy szanse na poważną społeczną dyskusję na ten temat. Serdecznie zapraszamy do wpisywania się na listę poparcia.

Źródło: http://koalicjarsm.pl/

Your rating: None Average: 5 (2 votes)