STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

RSS - AktualnościAktualności

17/01/2012

Departament Polityki Zdrowotnej przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. z 2008 roku, Nr 163, poz. 1024), dnia 5 lutego 2012 roku mija termin przekazywania przez powiaty marszałkowi województwa informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku oraz planowanych na rok bieżący programach zdrowotnych, w tym również informacji w formie zbiorczej otrzymanych od gmin.

więcej