STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc w Manufakturze - bezpłatne badania

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc w Manufakturze - bezpłatne badania

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi wraz z Ośrodkiem Domowego Leczenia Tlenem NZOZ „AHC’’ w Łodzi zapraszają w dniu 9 listopada 2014 r. do Łódzkiej Manufaktury na bezpłatne konsultacje lekarza specjalisty pulmonologa oraz podstawowe badania:

  • Badanie oxymetryczne,
  • Badanie spirometryczne,
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Bezpłatne badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone w ramach obchodów Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, w którym zwraca się uwagę opinii publicznej na coraz większą częstotliwość występowania, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz skalę zagrożeń z nią związanych.

Honorowy patronat nad obchodami „Dnia POChP’’ objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Źródło oraz więcej informacji: Łódzki Wojewódzki Oddział Narodowego Fundusza Zdrowia


Jeszcze nie zagłosowałeś