STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Konsultacje z gminami i powiatami w zakresie projektów programów polityki zdrowotnej

Konsultacje z gminami i powiatami w zakresie projektów programów polityki zdrowotnej

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych samorządu województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

Do projektów programów polityki zdrowotnej właściwe terytorialne gminy i powiaty mogą zgłaszać ewentualne uwagi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Programy Wojewódzkie”.

Jeszcze nie zagłosowałeś