STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Rusza Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym!

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

Samorząd Województwa Łódzkiego już po raz trzeci finansuje konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne, a także warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 11-13 lat w ramach Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży.

Aby skorzystać z Programu wystarczy umówić się na wizytę w jednej z placówek, wybranych w konkursie ofert. Więcej informacji w zakładce Programy Wojewódzkie.

Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby młodych ludzi borykających się z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi, które utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Często ich problemy są niedostrzegane, nierozumiane lub błędnie interpretowane zarówno przez rodziców, nauczycieli jak i rówieśników.
Depresja jest powszechnym problemem dotykającym młodych ludzi.

Badania wskazują na coraz wcześniejszy początek tej choroby. Oszacowano, iż prawie 24% dzieci i młodzieży doświadczy przynajmniej jednego znaczącego epizodu depresyjnego zanim osiągnie 18 rok życia. U podłoża depresji dziecięcej leżą najczęściej zmiany, problemy oraz konflikty pojawiające się w rodzinie. Ponadto przyczyną zaburzeń depresyjnych mogą być czynniki dziedziczne, trudne lub traumatyczne wydarzenia z przeszłości, choroba somatyczna, długotrwały stres czy też czynniki biologiczne.

Jeszcze nie zagłosowałeś