STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Bezpłatna spirometria

Bezpłatna spirometria

27 czerwca 2013 roku obchodzimy po raz drugi Polski Dzień Spirometrii. Organizatorami akcji są EFA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Obturacyjne Choroby Płuc) i Polska Federacja Chorych na Astmę, Alergię i POChP przy współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym.

Patronat nad nią objęła Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W całej Polsce będzie można wykonać bezpłatną spirometrię, która poprzez ocenę pojemności płuc i przepływu powietrza przez drogi oddechowe pomaga potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zapraszamy mieszkańców Łódzkiego do skorzystania z tego ważnego badania.

Lista placówek, w których mozna skorzystać 27 czerwca z bezpłatnej spirometrii

Źródło oraz więcej informacji: ŁOW NFZ

Jeszcze nie zagłosowałeś