STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

„Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016”

„Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016”

„Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich realizowany w latach 2015-2016” adresowany jest do osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych.

Program organizuje Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Pilotażowe badania ukierunkowano na choroby cywilizacyjne spowodowane nadwagą, otyłością brzuszną, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i zagrożeniami zawodowymi rolników.

Kompleksowe badania, jednakowe dla wszystkich uczestników programu, obejmują:

  • wywiad medyczny wraz z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi i tętna, pomiarem masy ciała wzrostu, obwodu talii i bioder.
  • oznaczenie stężenia glukozy,
  • badanie stężenia TSH,
  •  oznaczenie profilu lipidowego (całkowity cholesterol, HDL, LDL, TG)
  • oznaczenie stężenia witaminy D,
  • kompleksowe badanie w kierunku boreliozy
  • badania ultrasonograficzne jamy brzusznej i tarczycy,
  • badanie wydolnościowe (np. test marszu 6 – minutowego)

Osoby poddane badaniom otrzymają wskazania odnośnie dalszego postępowania.

Koordynatorem Programu jest Pan prof. Alfred Owoc z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Harmonogramy planowanych badań uwzględniające miejsca i terminy badań są ustalane przez Instytut we współpracy z Oddziałami Regionalnymi KRUS.

W  2015 r. badania będą przeprowadzane w gminach wiejskich na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. W pozostałych województwach badania planowane są na 2016 r.

Wyniki Programu posłużą sporządzeniu raportu o sytuacji zdrowotnej mieszkańców wsi, w celu podjęcia na ich rzecz niezbędnych działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

 

 Źródło: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Jeszcze nie zagłosowałeś