STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Co czwarty z nas

W tym miejscu brakuje pewnej zawartości Flash! Prawdopodobnie twoja przeglądarka nie może jej wyświetlić lub zawartość nie została poprawnie zainicjowana.

Co czwarty z nas

Co czwarty z nas

Samorząd Województwa Łódzkiego  włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Co czwarty z nas”. Akcja ma przeciwdziałać dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Celem akcji jest rozwianie mitów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz przeciwstawienie się stereotypowemu, negatywnemu wizerunkowi osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Kampania obejmuje m.in. dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci plakatów, ulotek oraz banerów internetowych. Emitowane są także spoty radiowe. Organizatorem kampanii jest Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji na temat realizowanych działań na rzecz zdrowia psychicznego >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze nie zagłosowałeś