STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Konferencja w sprawie realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia

Konferencja w sprawie realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia

W czwartek 27 października 2011 roku w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona realizacji Narodowego Programu Zdrowia oraz programów zdrowotnych realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Adresatami spotkania byli przedstawiciele gmin i powiatów zajmujących się w samorządzie sprawami promocji i profilaktyki chorób.

Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia - Pani Teresa Karwowska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej - Pani Dorota Łuczyńska, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - Pani Jolanta Pustelnik, Kierownik Sekcji Profilaktycznych Programów Zdrowotnych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Halina Węcław, Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - Pani Iwona Iwanicka oraz pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Konferencję otworzyła i prowadziła Pani Dorota Łuczyńska - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia - Pani Teresa Karwowska przybliżyła tematykę związaną z realizacją Narodowego Programu Zdrowia – dokumentu określającego cele strategiczne i operacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowotności i jakości życia. Przekazała również informację na temat prowadzonych prac w Ministerstwie Zdrowia nad ustawą o zdrowiu publicznym, popularyzacją zagadnień promocji zdrowia, popularyzacją programów zdrowotnych w ramach "dobrych praktyk” oraz wprowadzeniu obowiązkowych formularzy sprawozdawczych z realizacji celów operacyjnych NPZ.

Pani Jolanta Pustelnik - Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, podmiotu koordynującego realizację Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa łódzkiego zaprezentowała działania podjęte w tym zakresie w naszym regionie. Przekazała informację na temat inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób cywilizacyjnych (nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzyca) w formie organizacji badań profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Najpopularniejszym badaniem profilaktycznym była mammografia.

Przedstawiciel Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Halina Węcław przedstawiła informacje na temat stopnia realizacji programów profilaktycznych w regionie dotyczących raka piersi, raka szyjki macicy oraz wczesnego wykrywania chorób układu krążenia zaś Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - Pani Iwona Iwanicka zachęcała uczestników konferencji do przyłączenia się do sieci zdrowych miast.

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie wypełnienia dyspozycji zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej - Pani Magdalena Wachowicz-Skóra poruszyła temat przekazywania sprawozdań o planowanych i zrealizowanych w danym okresie czasu samorządowych programach zdrowotnych.

Pan Marcin Zawisza – p.o Naczelnika Wydziału eZdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej zaprezentował dwa nowe portale www.zdrowie.lodzkie.pl oraz www.profilaktyka.lodzkie.pl, powstałe w ramach programu in4health, których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Szczególną uwagę poświęcono portalowi dotyczącemu profilaktyki zdrowotnej który docelowo ma stanowić platformę wiedzy na temat działań prozdrowotnych. Pani Ewelina Włodarczyk - pracownik Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej omówiła procedurę wypełniania formularza dzięki, któremu każda jednostka może zgłosić prowadzony program profilaktyki zdrowotnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu, zachęcamy do skorzystania z materiałów konferencyjnych dostępnych poniżej oraz obejrzenia galerii zdjęć.

Dokumenty do pobrania

application/pdficonEwelina Włodarczyk - Współpraca samorządu terytorialnego(2.95 MB)Ewelina Włodarczyk - Współpraca samorządu terytorialnego
application/pdficonHalina Węcław - Profilaktyczne programy zdrowotne(1.16 MB)Halina Węcław - Profilaktyczne programy zdrowotne
application/pdficonIwona Iwanicka - Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkancow(988.09 KB)Iwona Iwanicka - Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkancow
application/pdficonJolanta Pustelnik - Monitoring realizacji celów NPZ w 2010 r.(3.14 MB)Jolanta Pustelnik - Monitoring realizacji celów NPZ w 2010 r.
application/pdficonMagdalena Wachowicz-Skóra - Sprawozdawczosc samorządów terytorialnych(1.97 MB)Magdalena Wachowicz-Skóra - Sprawozdawczosc samorządów terytorialnych
application/pdficonTeresa Karwowska - NPZ jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej(1.16 MB)Teresa Karwowska - NPZ jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)